หน้าแรก | ข่าวสาร
 

สว่างทั่วไทย ลดการใช้พลังงาน

Hatari LED จัดกิจกรรมร่วมมอบหลอดไฟประหยัดพลังงานให้กับวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา โรงเรียน หมู่บ้านที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และอื่นๆ ในโครงการ "ฮาต...

More Reading  

สถาปนิก 2015

บริษัท ฮาตาริ แอลอีดี จำกัด ได้นำหลอดไฟประหยัดพลังงาน Hatari LED มานำเสนอในงาน “สถาปนิก 2015 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซีย...

More Reading  

งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 32

บริษัท ฮาตาริ แอลอีดี จำกัด ร่วมนำเสนอเทคโนโลยีหลอดประหยัดไฟ LED ในงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 32” ในวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2558 ณ ...

More Reading