สำหนักงานใหญ่

ที่อยู่ : เลขที่ 10 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 94 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ : (66) 2896-2400 FAX : (66) 2896-2416

สำนักงานขาย

ที่อยู่: 518/5 ชั้น 9 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : (66) 2255-5899 FAX : (66) 2255-6832

อีเมล์: hatariled@hatari.net

แฟนเพจ: www.facebook.com/hatariled

ไอดี ไลน์: hatariled